Klikk for å lese Bio

Farhans karriere strekker seg over 25 år, og han har lang erfaring innen finanssektoren. Han har tidligere jobbet med et av de Big 4 regnskapsfirmaene. I tillegg til det har han brukt mesteparten av tiden sin i å jobbe i statskassen til en av de beste høyskolene i Irland. For tiden jobber han som assisterende direktør, økonomi for en av verdens 10 beste arbeidsgivere.